Брой показвания на статиите
380731

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Преносимите документи позволяват да документирате своите осигурителни права и да ги ползвате където и да се намирате в Европейския съюз, независимо къде сте придобили тези права (например можете да сте работили и да сте се осигурявали за безработица в Германия, а да ползвате обезщетението си в България). Важното е да се снабдявате своевременно със съответния преносим документ и да внимавате за необходимите регистрации в приемащата страна, за да не изгубите част или цялото следващо ви се осигурително покритие.

Осигуряване за безработица „U1“, „U2“ и „U3“
Здравно осигуряване „S1“, „S2“ и „S3“
Внезапна и спешна медицинска помощ
Трудова злополука и професионална болест „DА1“
Пренос на пенсионни осигуровки „P1“
Командироване зад граница„А1“

Преносимите документи са еднакви за целия Европейски съюз и са валидни на който и да било от официалните езици на съюза. Това означава, че можете да се снабдите с преносим документ на български език и да го представите в немската осигурителна институция - последната ще бъде длъжна да уважи вашия документ, щом той е на български език. Въпреки, че преносимите документи са еднакви за Европейския съюз и са валидни на всичките официални езици, обаче, имайте предвид, че изискванията за ползване на различните осигурителни права не са еднакви за всичките страни-членки. Ето защо трябва да обърнете внимание на конкретните осигурителни изисквания (срокове за придобиване на права, задължителни регистрации и други), за да можете да се възползвате от пълния обем права, записани в преносимите документи.

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top