Брой показвания на статиите
380727

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „U1“

Преносим документ „U1“ ви е необходим когато се прекрати трудовото ви правоотношение в една страна-членка на Европейския съюз и пожелаете да ползвате следващото ви се обезщетение за оставане без работа в друга страна-членка. Не забравяйте преди да напуснете страната, в която сте работили, да се снабдите с преносим документU1 и след това да се регистрирате като безработен в 7-дневен срок в съответната служба по заетостта на приемащата страна (за България това е териториалната Дирекция „Бюро по труда“). В противен случай – ако сте пропуснали да се снабдите с преносим документ U1 или ако изпуснете сроковете за регистрация – е възможно да загубите част или цялото следващо ви се обезщетение за безработица. Ако желаете да прекъснете ползването на обезщетение за безработица в една страна-членка на Европейския съюз и да продължите да го ползвате в друга държава, ви е необходим преносим документ „U2“.

U1-1 U1-2 U1-3 U1-4

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „U2“

Преносим документ U2 ви е необходим когато решите да прекъснете ползването на вече отпуснато обезщетение за безработица в една страна-членка на Европейския съюз и желаете да продължите да ползвате следващото ви се обезщетение в друга държава (например – работили сте в Германия, останали сте без работа и сте ползвали обезщетение за известно време там, но желаете да се върнете в Родината и да продължите да ползвате остатъка от обезщетението в България). Чрез преносим документ U2 се прекъсва изплащането на обезщетението в страната, която напускате и – след надлежната ви регистрация в съответната служба по заетостта (за България това е териториалната Дирекция „Бюро по труда“) – започва да се изплаща в приемащата държава. Имайте предвид, че можете да загубите част или цялото обезщетение, ако пропуснете да се регистрирате в приемащата страна в 7-дневен срок от датата на отписването.

U2-1 U2-2

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „U3“

Преносим документ „U3“ може да бъде издаден от осигурителната институция в страна-членка на Европейския съюз, където ползвате обезщетението си за безработица и да бъде изпратен на осигурителната институция в държавата, където сте натрупали осигурителните си права и откъдето ви е отпуснато обезщетението за безработица. Преносим документ U3 съдържа данни за вашия статус, които според институцията на приемащата държава обосновават променянето на вашето обезщетение (неговото намаляване или спиране) – например заради това, че сте постъпили на работа или заради това, че не изпълнявате задължението да си сътрудничите със службите по заетостта и пр. Копие от преносим документ U3 се изпраща и до вас, за да можете ако желаете да направите възражение до институцията, която ви изплаща обезщетението за безработица (например ако считате, че посочените факти и обстоятелства не са верни).

U3-1 U3-2

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top