Брой показвания на статиите
380729

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

 

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „S1“

Преносим документ „S1“ ви е необходим когато планирате да се установите трайно в страна-членка на Европейския съюз, различна от България – за да можете да ползвате здравна помощ в случай на необходимост. Вземете вашия преносим документ „S1“ от Националната здравноосигурителна каса и го представете възможно най-скоро след пристигането ви в приемащата страна-членка на Европейския съюз, за да можете да ползвате натрупаните от вас здравноосигурителни права.

Ако пътувате често в страни-членки на Европейския съюз, които са различни от вашето постоянно местопребиваване, не забравяйте да се снабдите и с Европейска здравна карта от Националната здравноосигурителна каса в България. Тя ще ви потрябва в случай, че се нуждаете от медицински грижи по време на вашето пътуване или краткотрайно пребиваване.

Преносим документ „S1“ дава право на медицинска помощ както на вас, така и на членовете на вашето семейство – доколкото здравноосигурителното законодателство на приемащата страна допуска това. Имайте предвид обаче, че здравната помощ се простира в размера на националното покритие – това означава, че без здравна застраховка е твърде възможно да не можете да ползвате медицински грижи в пълния им обем.

S1-1 S1-2

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „S2“

Преносим документ „S2“ ще ви бъде издаден от Националната здравноосигурителна каса в България, ако е определено да бъдете лекувани в друга страна-членка на Европейския съюз (в това число и Германия), например поради липса на съответната апаратура или специалисти в Родината. За продължително или многократно ползване на медицинската система в съответната приемаща страна се нуждаете от преносим документ „S1“ или от преносим документ „S3“.

S2-1 S2-2

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „S3“

Преносим документ „S3“ ще ви бъде издаден от Националната здравноосигурителна каса в България, ако пребивавате постоянно в Родината, но полагате труд или се учите в съседна страна-членка на Европейския съюз (тогава вие попадате в групата на т.нар. „погранични работници“). Много наши съграждани например от северните райони ежедневно пътуват и работят в Румъния, а от южните райони – в Гърция – въпреки, че по принцип продължават да живеят в България. Преносим документ „S3“ ви дава право да ползвате медицинска помощ в приемащата страна-членка на Европейския съюз наравно с гражданите на тази страна – в случай, че с вас настъпи инцидент на нейна територия. Ако настъпи трудова злополука или бъде разкрита професионална болест, не забравяйте да поискате да ви бъде издаден в приемащата държава и преносим документ „DА1“, който ви гарантира допълнителни здравноосигурителни права и засилена юридическа защита.

S3-1 S3-2

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА

Европейската здравна карта представлява здравна идентичност на европейския гражданин и ви дава право на достъп до основни медицински грижи в случай на внезапна необходимост по време на пътуване в страни-членки на Европейския съюз. Европейската здравна карта покрива само внезапни и неотложни медицински дейности, но не и лечение на хронични заболявания или такива, които не са спешни. За пълно покриване на вашите здравни нужди по време на пътуване и краткотрайно пребиваване в страни-членки на в Европейския съюз е препоръчително да сключите здравна застраховка. В случай, че решите да се установите трайно в друга държава, е необходимо да се снабдите с преносим документ „S1“ от изпращащата държава. В случай, че се нуждаете от планирано специализирано лечение, което не може да се извърши в Родината и трябва да пътувате поради тази причина до друга страна-членка на Европейския съюз, се нуждаете от преносим документ „S2“. В случай, че пътувате ежедневно и работите в съседна страна-членка, но не живеете в нея, покритието на вашите здравни нужди може да стане с преносим документ „S3“.

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top