Брой показвания на статиите
380726

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „А1“

Преносим документ „А1“ установява кое право е приложимо за вас по време на командировка. Така избягвате двойното данъчно и осигурително облагане. Вземете вашия „А1“ от Националния осигурителен инстут в България преди да се отправите на командировка и го представете в осигурителната институция на приемащата държава, за да удостоверите, че сте командировани от България и плащате своите осигуровки тук.

Ако пребивавате за малко в приемащата държава, не забравяйте да се снабдите и с Европейска здравна карта от Националната здравноосигурителна каса в България. Ако планирате да останете да живеете в приемащата държава, не забравяйте да се снабдите в България с преносим документ „S1“ и да го представите незабавно в здравноосигурителната институция на приемащата държава (за Германия това е една от многото здравноосигурителни каси, които обслужват съответния регион и икономическа дейност).

В случай на трудова злополука или професионална болест, настъпила в приемащата държава, не пропускайте да се снабдите с преносим документ „DA1“ от обслужващата ви здравноосигурителна институция. Този документ ще гарантира вашите права при завръщане в България – правото ви на обезщетение за временна неработоспособност, медицински грижи или (при трайно намалена работоспособност) пенсия за трудова инвалидност.

A1-1 A1-2 A1-3

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top