Брой показвания на статиите
380735

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

 

ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ „DА1“

В случай на пътуване, престой или работа в страна-членка на Европейския съюз, която е различна от България, е необходимо да потърсите своя преносим документ „DА1“, ако настъпи трудова злополука или се разкрие професионална болест. (Трудова злополука е разстройство на здравето, настъпило заради инцидент по време на полагането на труд; професионална болест е разстройство на здравето, настъпило заради продължително излагане на неблагоприятни фактори по време на полагането на труд, без да е налице конкретен инцидент.)

Преносим документ „DА1“ потвърждава, че разстройството на здравето е настъпило в резултат на трудова злополука или професионална болест в съответната приемаща държава и ще ви обезпечи по-засилена социалноосигурителна защита в приемащата държава или в България, ако решите да ползвате своите права в Родината.

DA1-1 DA1-2

Във връзка с настъпило разстройство на здравето поради трудова злополука или професионална болест ще ви бъде полезно да си послужите с Европейска здравна карта (при пътуване или краткротрайно пребиваване) или с преносим документ „S1“ (при продължително пребиваване в съответната приемаща страна-членка на Европейския съюз).

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top