ПРОЕКТ "BeGIN"
VS/2012/0359

В началото на 2013 г. стартира проектът BEGIN „Българо–Германска информационна мрежа за мобилност и социалноосигурителни права“

Експерти от публичните институционални партньори ще предоставят допълваща актуална информация относно социалноосигурителното законодателство в съответната страна и процедурите, касаещи преноса на тези права.

Проект BEGIN е с продължителност до 30 ноември 2013 г.