Водещи новини

Обобщена графична информация за консултираните лица от младши експертите и специалистите от ОИБДТ Варна за периода януари 2014 г. - септември 2014 г.

За периода януари 2014 г. - септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ - Варна и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра "Достоен труд" във Велико Търново, Добрич, Провадия, Търговище и Шумен са консултирали общо 426 бенефициенти, от които 263 са жени. Запазва се тенд

| 23/10/2014 | Виж повече |

Няма работни места върху мъртва планета

Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП по повод обсъждания Енергиен пакет в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

ЕКП още веднъж декларира пред европейските политици приоритетите и исканията си за гарантиране на справедлив преход.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава

| 23/10/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет