PZ КТ "Подкрепа"

 

Водещи новини

Декларация на Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет

Относно: Финансовата криза в Гърция


Европейският съюз е в най-дълбоката криза в своята история. Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет се обръща към всички участници в политическия процес с настояване спешно да се намери изход от тази криза,като този изход бъде в

| 02/07/2015 | Виж повече |

Резолюция на Изпълнителния съвет на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ относно ролята на колективното трудово договаряне в борбата за намаляване на разликите в заплащането на труда между половете

Въведение

От 1957 г. насам Европейският съюз прилага мерки с цел премахване на разликите в заплащането между мъжете и жените. В тази насока сериозно политическо постижение бе приемането на преработената Директива 2006/54 ( преразгледана Директива от 1975) относно прилагането на принципа на равнит

| 01/07/2015 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет