Водещи новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я от Синдикалния и Стачен комитет на ФСО "Подкрепа"

при "Мини Марица-Изток" ЕАД

Виж в Свали като файл

| 19/09/2014 | Виж повече | Свали като файл |

ДЕКЛАРАЦИЯ от РОС "ПОДКРЕПА" към "Въгледобив Бобов дол" ЕООД

Продължаващото неритмично разплащане между предприятията в енергетиката, води до неизпълнение на различните програми във въгледобивните предприятия, а именно нередовното изплащане на работните заплати, липсата на финансово обезпечена програма по здравословни и безопасни условия на труд, както и неиз

| 19/09/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет