Водещи новини

Отворено писмо на КТ "ПОДКРЕПА", КНСБ, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

ДО
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ИВАН ИСКРОВ
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДО
Г-Н СТОЯН МАВРОДИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАР

| 24/07/2014 | Виж повече |

Позиция на Конфедерация на труда "Подкрепа" относно Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагане на директните плащания в Р България от 2015 г.

КТ "Подкрепа" поддържа своето становище, заявявано нееднократно, че българското земеделие е стратегически отрасъл в икономиката на България, създаващ брутна добавена стойност, заетост и възможност за задържане на хората в селските райони, което дава възможности за намаляване на демографската криза и

| 23/07/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет