PZ КТ "Подкрепа"
Партньори

ЕКП

Европейска Конфедерация на Профсъюзите


www.etuc.org

| Виж повече |


МКП

Международна Конфедерация на Профсъюзите


www.ituc-csi.org

| Виж повече |


ЕИСК

Европейски икономически и социален комитет


www.eesc.europa.eu

| Виж повече |


МОТ

Международна организация на труда


www.ilo.org

| Виж повече |


КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България


www.knsb-bg.org

| Виж повече |


БСК

Българска стопанска камара


www.bia-bg.com

| Виж повече |


БТПП

Българска търговско-промишлена палата


www.bcci.bg/bulgarian

| Виж повече |


ССИ

Съюз за Стопанска Инициатива


ssi-bg.net

| Виж повече |


КРИБ

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България


www.ceibg.bg

| Виж повече |


АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България


www.bica-bg.org

| Виж повече |


БСЧП

Български съюз на частните предприемачи "Възраждане"


www.union-vuzrazdane.eu

| Виж повече |


ИСС

Икономически и социален съвет


www.esc.bg

| Виж повече |


МТСП

Министерство на труда и социалната политика


www.mlsp.government.bg

| Виж повече |


АЗ

Агенция по заетостта


www.az.government.bg

| Виж повече |


ИА "ГИТ"

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"


www.gli.government.bg

| Виж повече |


НОИ

Национален осигурителен институт


www.nssi.bg

| Виж повече |


Клуб ЖСК

Клуб - журналисти срещу корупцията


www.nenakorupciata.org

| Виж повече |