Водещи новини

Приключи записването в теоретичните курсове за обучение по ключови компетентности

Приключи записването в теоретичните курсове за обучение по ключови компетентности, които стартираха в началото на месец април 2014 г. Записани са общо 538 обучаеми от различни региони на страната, от които 174 се обучават в курс "Комуникационни и презентационни умения", 137 в курс "Лидерство, работа

| 16/04/2014 | Виж повече |

В гр. Севлиево се проведе събитие-обучение на работното място

На 9-11 април 2014 г. в гр. Севлиево, Информационно направление "Безопасност и здраве при работа" на Централно Информационно бюро "Достоен труд" проведе събитие-обучение на работното място на тема "Първоначално обучение на Комитетите и Групите по условия на труд" в Многопрофилна болница за активно л

| 14/04/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет