Водещи новини

Обобщена графична информация за консултираните лица от младши експертите и специалистите от ОИБДТ Бургас за периода януари 2014 г. - септември 2014 г.

За периода януари 2014 г. - септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ - Бургас и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра "Достоен труд" в Димитровград, Карлово, Сливен, Стара Загора и Ямбол са консултирали общо 285 бенефициенти, от които 173 са жени. Запазва се тенде

| 20/10/2014 | Виж повече |

Обобщена графична информация за консултираните лица от младши експертите и специалистите от ОИБДТ Благоевград за перида януари 2014 г. - септември 2014 г.

За периода януари 2014 г. - септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ - Благоевград и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра "Достоен труд" в София, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил и Перник са консултирали общо 389 бенефициенти, от които 252 са жени. Запазва се тенд

| 20/10/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет