Водещи новини

Становище на КТ "Подкрепа" по тригодишната бюджетна прогноза и законопроекта за Държавния Бюджет на Р България за 2015 г.

Конфедерация на труда "Подкрепа" оценява задълбочеността на разработката на тригодишната бюджетна прогноза (2015-2017) и законопроекта за Държавния Бюджет за 2015 г. на Р България. За кратките срокове, с които разполагаше министерство на финансите /МФ/, обхватът на предложения материал е оптимален.

| 28/11/2014 | Виж повече |

Становище на КТ "Подкрепа" относно: Проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

КТ "Подкрепа" има следните съображения по параметрите на Бюджета на ДОО за 2015 г.:
Първо: Фондовете на общественото осигуряване са в състемен дефицит от повече от 7 години. Неглижирането на този проблем води до сериозен недостиг на средства, които биха могли да решат:
- Ниското ниво на обезщетени

| 28/11/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет