Водещи новини

Позиция на Конфедерация на труда "Подкрепа" относно Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагане на директните плащания в Р България от 2015 г.

КТ "Подкрепа" поддържа своето становище, заявявано нееднократно, че българското земеделие е стратегически отрасъл в икономиката на България, създаващ брутна добавена стойност, заетост и възможност за задържане на хората в селските райони, което дава възможности за намаляване на демографската криза и

| 23/07/2014 | Виж повече |

Отворено писмо на КТ "Подкрепа" до КНСБ, БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ и Асоциацията на банките в България

Уважаеми дами и господа, колеги, социални партньори,
Конфедерацията на труда "Подкрепа" следи с нарастваща тревога развитията около Корпоративна търговска банка в частност, а оттам - и в банковия сектор като цяло.
Разнопосочните действия на политици и институции оставят в обществото впечатлениет

| 16/07/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет