PZ КТ "Подкрепа"

 

Водещи новини

Резолюция на ЕКП относно необходимостта от преосмисляне на подхода към фундаменталните права в ЕС, приета на заседание на Изпълнителния комитет, 10-11 март 2015 г.

Ключови послания
- Синдикалното движение е изправено пред сериозни предизвикателства, свързани със спазването и защитата на фундаменталните човешки права. Преосмислянето на институционалната рамка на ЕС е изключително необходимо, за да се преустановят тези нарушения. Европейският съюз следва да пон

| 01/04/2015 | Виж повече |

Учителите в България са "квалифицираните работещи бедни"

Учителите в България са "квалифицираните работещи бедни" в очите не само на европейската образователна система, но дори и за представите за бедност в страните от третия свят. Дали това ще бъде националната политика на България - стремеж към повишаване статуса и достойното заплащане на труда на педа

| 31/03/2015 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет