Водещи новини

Заключителен доклад на комитета за координиране на колективното договаряне на ЕКП

1. Увеличение на заплащането - двигател за икономически растеж

Според ЕКП заплатите трябва да се разглеждат като двигател за икономически растеж. Увеличаване на вътрешното търсене е ключов фактор за възстановяването на икономиката на ЕС, както и подкрепата на иновациите и производителността в ком

| 21/11/2014 | Виж повече |

Oбобщена графична информация за консултираните лица в страната от експертите и специалистите на информационните бюра "Достоен труд" през периода януари-септември 2014 г.

За периода януари 2014 г. - септември 2014 г. експертите и специалистите от Информационните бюра "Достоен труд" са консултирали общо 2652 бенефициенти, от които 1547 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите - 2277, от които 1367 са жени, следвани от учащите - 2

| 21/11/2014 | Виж повече |

Институт "Подкрепа" информира

Проекти и връзки

Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
Проект BeGIN Проект Капацитет