Предстоящо

Още една инициатива на КТ "Подкрепа" е на път да се реализира

Със заповед на министъра на труда и социалната политика - г-н Тотю Младенов, е сформирана работна група за разработване на проект за Наредбата за работно и униформено облекло. Това стана след предложение на КТ "Подкрепа" за промени в плана за действие по безопасност и здраве при работа през 2010 г.

| 24/06/2010 | Виж повече | Действащата до момента Наредба |


"Прилагане и спазване на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд - опитът на Белгия и България"

е темата на международната конференция, която ще се проведе на 31 май 2010 г. от 9.30 часа в централата на КТ "Подкрепа".
Основните теми, които ще бъдат разгледани са:
1. Законодателната рамка
2. Методика и приложение на законодателните принципи/разпоредби
3. Вътрешни/външни услуги по превенция

| 20/05/2010 | Виж повече |