Материали и обучения

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република България

| 02/11/2010 | Виж повече | Закон |


Проект за Закон за развитие на младежта

Този закон определя основните принципи, планирането, управлението и финансирането на националната политика за развитие на младежта.

| 02/11/2010 | Виж повече | Проектозакон |


Национална стратегия за младежта

2010 2020 г.

| 02/11/2010 | Виж повече | Стратегия |


Европейски младежки пакт

Противно на обстоятелството, че европейското население остарява, Европейският съвет разбира нуждата младите европейци да бъдат облагодетелствани от множество политики и действия, формиращи напълно интегрирана част от Лисабонската стратегия. Младежкият пакт цели подобряване на образованието, обучение

| 02/11/2010 | Виж повече |


Европейска конвенция

за насърчаване транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи

| 02/11/2010 | Виж повече | Конвенция |


Програма за развитие

на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 2013 г.)

Министерство на образованието, младежта и науката

| 01/11/2010 | Виж повече | Програма |


Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (10-та сесия - 21 май 2003 - Приложение към Препоръка 128)

| 01/10/2010 | Виж повече | Харта |


ЗЕЛЕНА КНИГА

Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора

| 01/10/2010 | Виж повече | Зелена книга |


Привличане и задържане на членска маса

е темата на семинара, организиран от Учебния отдел на КТ "Подкрепа" и Фондация "Фридрих Еберт".
Семинарът ще се проведе на 10 ноември 2010 г. в гр. Трявна, х-л "Калина палас" с лектор г-жа Людмила Георгиева.

| 25/10/2010 | Виж повече |