Материали и обучения

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република България

| 02/11/2010 | Назад | Закон |