За нас

Институт за социални, икономически и синдикални изследвания

Институт за социални, икономически и синдикални изследвания (ИСИСИ) извършва следните основни дейности:
- проучвания, анализи, прогнози, научни и приложни проекти в областта на доходите, издръжката и качеството на живота, социалната политика, заетостта и безработицата, индустриалните отношения,

| 22/06/2010 | Виж повече |