Новини

"Гъвкавата сигурност (Flexsecurity) - това ли е пътят към повече и по-сигурни работни места?"

На 10 - 13 февруари 2011 г., в Букурещ, Кети Койнакова и Стела Димкова от КТ "Подкрепа" взеха участие в семинар, организиран от Института на румънската Национална синдикална конфедерация Cartel ALFA по съвместен проект с ЕZA: "Гъвкавата сигурност (Flexsecurity) - това ли е пътят към повече и по-сигу

| 22/02/2011 | Виж повече | Бюлетин 2 |


Представители на КТ

На 18-19 октомври 2010 г. в Брюксел, Белгия, се проведе конференция на Европейската комисия "Преструктуриране на икономическите отрасли в Европейския съюз - предвиждане и управление. Нови партньорства за запазване на заетостта", организирана в рамките на белгийското председателство на Съвета на ЕС.

| 20/10/2010 | Виж повече | Бюлетин 1 |


Програмният директор на ИСИСИ Кети Койнакова взе участие в Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване

Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване, организирана от Министерството на труда и социалната политика се проведе в София от 27 до 30 септември 2010 г. Събитието беше открито от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. От името на КТ "Подкрепа" приветств

| 27/09/2010 | Виж повече |


Оценка на ефекта от предоставяните услуги за заетост, като инструмент за успешната интеграция на уязвимите групи на пазара на труда

На 22 юни 2010 г. представители на ИСИСИ участваха в заключителната конференция по проект "Оценка на ефекта от предоставяните услуги за заетост, като инструмент за успешната интеграция на уязвимите групи на пазара на труда". Бе представено изследване, направено в рамките на проекта, осъществено от М

| 25/06/2010 | Виж повече |


Конкурентоспособност чрез изследвания и иновации, стратегии и стимули

На 21 юни 2010 г. в София бе проведена конференция на тема "Конкурентоспособност чрез изследвания и иновации, стратегии и стимули", организирана от Световната банка съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Министерство на образованието, младежта и науката.
Представител на

| 25/06/2010 | Виж повече |