Новини

Конкурентоспособност чрез изследвания и иновации, стратегии и стимули

На 21 юни 2010 г. в София бе проведена конференция на тема "Конкурентоспособност чрез изследвания и иновации, стратегии и стимули", организирана от Световната банка съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Министерство на образованието, младежта и науката.
Представител на ИСИСИ взе участие в пленарните сесии на конференцията, която премина с широко представителство на бизнеса, държавни институции, академични среди, неправителствени изследователски организации и др. Бе подчертано изключителното значение на въвеждане на иновациите в реалната икономика, сериозните проблеми, с които се сблъскват българските фирми, формите за финансиране на изследванията и въвеждането на иновациите. Представен бе и опитът на други страни и изследването на Световната банка в областта на иновационните дейности.

| 25/06/2010 | Назад |