Новини

Оценка на ефекта от предоставяните услуги за заетост, като инструмент за успешната интеграция на уязвимите групи на пазара на труда

На 22 юни 2010 г. представители на ИСИСИ участваха в заключителната конференция по проект "Оценка на ефекта от предоставяните услуги за заетост, като инструмент за успешната интеграция на уязвимите групи на пазара на труда". Бе представено изследване, направено в рамките на проекта, осъществено от Министерство на труда и социалната политика съвместно с Националния статистически институт. Представени бяха гледните точки на национално представените организации на работниците и служителите КТ "Подкрепа" и КНСБ, както и на работодателите позицията бе представена от Съюз за стопанска инициатива. На конференцията се подчертаха положителните резултати от изследването в областта на заетостта, дейностите на бюрата по труда и неговото важно значение относно възможностите за подобряване, разширяване и усъвършенстване на посредническите услуги за заетост. (Материалите от конференцията са на разположение в ИСИСИ).

| 25/06/2010 | Назад |