Новини

Програмният директор на ИСИСИ Кети Койнакова взе участие в Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване

Националната седмица за борба с бедността и социалното изключване, организирана от Министерството на труда и социалната политика се проведе в София от 27 до 30 септември 2010 г. Събитието беше открито от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов. От името на КТ "Подкрепа" приветствия поднесе конфедералният секретар Емил Димитров. Форумът се проведе при изключително голям интерес и с широко участие на представители на държавната администрация, социални партньори, представители на гражданското общество, неправителствени организации и др. Бяха дискутирани широк кръг от проблеми, свързани с детската бедност, достъпа до пазара на труда на най-уязвимите групи; дискриминацията и социалното включване на уязвими етнически групи и хората с увреждания. В панела "Активни мерки на пазара на труда" участие взе програмният директор на ИСИСИ г-жа Кети Койнакова с доклад "Инициативи на социалните партньори за подобряване достъпа до пазара на труда на уязвимите групи".

| 27/09/2010 | Назад |