Новини

"Гъвкавата сигурност (Flexsecurity) - това ли е пътят към повече и по-сигурни работни места?"

На 10 - 13 февруари 2011 г., в Букурещ, Кети Койнакова и Стела Димкова от КТ "Подкрепа" взеха участие в семинар, организиран от Института на румънската Национална синдикална конфедерация Cartel ALFA по съвместен проект с ЕZA: "Гъвкавата сигурност (Flexsecurity) - това ли е пътят към повече и по-сигурни работни места?" Основната тема на семинара беше концепцията за гъвкавата сигурност (flexsecurity). С отварянето на пазара на труда в Румъния след влизането й в Европейския съюз, се създаде възможност за въвеждане на нови практики на трудовия пазар чрез европейските компании. По-специално, концепцията за flexsecurity представлява основно предизвикателство за представителите на работниците в страната. Целта на семинара е да ги информира за различните практики по гъвкава сигурност в другите европейски страни и в заключение да се проучи опитът как да се приложат на румънския пазар на труда, с предимствата и недостатъците им, регулаторни мерки за защита на работниците.

Eвропейският работнически център (EZA) представлява мрежа, в която участват над 60 организации от 20 страни, които са свързани (изповядат) християнските социални ценности. Членове на EZA са институти, центрове и звена от християндемократичните синдикати, които се занимават с обучения и изследвания на проблемите, засягащи работници и служители, социално-политически и социално-културни организации на работниците.
Две са основните цели на дейността на ЕZA: насърчаване на социалния диалог и обсъждане на социалните проблеми на европейско ниво, както и на икономическото, културно и социално развитие на обществото. Дейностите на ЕZA се финансират от Европейската комисия.
КТ "Подкрепа" е член на EZA от октомври 2010 г.

| 22/02/2011 | Назад | Бюлетин 2 |