Анализи и изследвания

Германия - свободно движение на хора, законодателство, актуална икономическа обстановка, синдикати, дейности

Анализ на Кети Койнакова, изработен в рамките на проект "Подкрепа за Достоен труд"

| 18/02/2011 | Виж повече | Анализ |


Инициативи на социалните партньори за подобряване достъпа до заетост на уязвимите групи

Национална седмица за борба с бедността и социалното включване
Панел "Активното включване на най-отдалечените групи от пазара на труда"

"Социални партньори" е термин, широко използван в Европа, който се отнася до представители на управлението и работната сила (синдикати и организации на работода

| 27/09/2010 | Виж повече | Подобряване достъпа до заетост на уязвимите групи |


Климатичните промени: среща на върха в Копенхаген (намаляване емисиите на парникови газове; търговия с тях)

Позиции на Европейската конфедерация на профсъюзите

| 22/06/2010 | Виж повече | Климатичните промени: среща на върха в Копенхаген |


Синдикални стратегии за преодоляване на икономическата криза

Социалната защита в условията на криза

| 22/06/2010 | Виж повече | Синдикални стратегии за преодоляване на икономическата криза |