Анализи и изследвания

Климатичните промени: среща на върха в Копенхаген (намаляване емисиите на парникови газове; търговия с тях)

Позиции на Европейската конфедерация на профсъюзите

| 22/06/2010 | Назад | Климатичните промени: среща на върха в Копенхаген |