PZ КТ "Подкрепа"
История

Кратка историческа справка

През 1988-1989 г. създаването на независими организации в България е закономерен процес, свързан тясно с политическата и икономическата обстановка, както в страната, така и в целия, тъй наречен, социалистически лагер. Отделни личности, десиденти, най-вече интелектуалци, поемайки голям риск, заявяват

| 29/01/2009 | Виж повече |