PZ КТ "Подкрепа"
Обща информация

Гражданският Парламент на България

Икономическият и социален съвет представлява различните икономически и социални организации на гражданското общество. Той е гражданският парламент на България. Съветът има за цел да изразява волята и интересите на организираното гражданско общество по основните въпроси на икономическата и социалната

| 03/02/2009 | Виж повече | Закон за Икономическия и социален съвет |Икономически и социален съвет

Становище на ИСС на тема "Здравната реформа"

Становището е одобрено на пленарна сесия на ИСС на 29 юни 2010 г., с автор и докладчик: д-р Евгени Душков.

| 30/06/2010 | Виж повече | Здравната реформа |


ИСС прие становище на тема "Българската икономика в условията на глобална финансова и икономическа криза проблеми, предизвикателства и възможности"

Резултатите от втората половина на 2008 г. и първото полугодие на 2009 г. показват, че България е засегната от световната криза, като това обхваща всички сфери на икономиката, сериозни проблеми възникват в реалния сектор, финансовия сектор и социалната сфера, се подчертава в направения в становището

| 28/07/2009 | Виж повече | Становище |


ИСС прие две нови становища

Анализът и изводите в приетия документ се базират на очаквания за удължаване и задълбочаване на глобалната криза, което неминуемо означава утежняване и усложняване на икономическата и социалната ситуация и в България. Според ИСС негативните очаквания налагат да се предприемат по-мащабни правителстве

| 28/07/2009 | Виж повече | Становище Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза предизвикателства и възможни решения |


Комисията по Социална Политика ще обсъди нов проект на Становище

Днес, 18 май 2009 г. Комисията по социална политика ще обсъди проект на Становище на ИСС по Доклада за социално включване и финансово-осигурителна адекватност на социалните мрежи.

| 18/05/2009 | Виж повече | Проект на Становище |


ИСС публикува приетото Становище

Предложенията, които Икономическият и социален съвет (ИСС) отправя към законодателната и изпълнителната власт с цел повишаване конкурентоспособността на българския бизнес се съдържат в пакет от мерки в становището "Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнессредата

| 09/04/2009 | Виж повече | Становище на ИСС |


Предстояща пленарна сесия на ИСС

На 26 март 2009 г. ще се проведе Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, на която ще се обсъжда проект на становище, разработено по собствена инициатива на тема "Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнессредата в България".

| 19/03/2009 | Виж повече | Проект на Становище "Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнессредата в България" |


Икономическият и социален съвет прие Становище по проблемите на образователната система

Икономическият и социален съвет на своята пленарна сесия на 30 януари 2009 г. разгледа и прие Становище на тема Образователната система в България проблеми и необходими реформи. В него се подчертава, че началото на реформите в образователната система съвпадна със социалната, икономическата и ценнос

| 30/01/2009 | Виж повече | Становище на ИСС |


Среща на ИСС с г-жа Меглена Плугчиева

Представителите на КТ Подкрепа в Икономическият и социален съвет ще участват в организираната на 10 юни 2008 г. от 14:00 часа среща на членовете на съвета с г-жа Меглена Плугчиева заместник-министър председател по управление на европейските фондове. Повод за срещата е приетото от ИСС Становище

| 10/06/2008 | Виж повече | Свали като файл |