PZ КТ "Подкрепа"
Обща информация

Няма резултати!


Тристранни институции

Среща между представители на НСАС "Подкрепа, АСП и министър Младенов

Състоя се среща между представители на НСАС "Подкрепа, АСП и министър Младенов, проведена във връзка с искания отправени до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. Постигнатите договорености са отразени в протокол.

Виж прикачения файл.

| 19/08/2011 | Виж повече | Свали като файл |


Опровержение на НСАС "Подкрепа" по повод изказване на директора на НЗОК д-р Нели Нешева

В интервю за в. Труд от 5 юли т.г. директорът на Националната здравноосигурителна каса - д-р Нели Нешева, казва по повод на предстоящите структурни промени в институцията (цитат): "Разговаряла съм с представените в касата синдикати. Те нямат забележки към мярката. Не мога да ви кажа колко точно щатн

| 05/07/2010 | Виж повече |


Писмо на председателя на НСАС Ефтим Боюклиев до д-р Лъчезар Иванов

Председателят на НСАС Ефтим Боюклиев се обърна с писмо към д-р Лъчезар Иванов - председател на комисията по здравеопазване в НС, във връзка с преструктурирането на НЗОК и последиците от него за служителите в системата на касата.

| 16/10/2009 | Виж повече | Свали като файл |


Първо заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС

Председателят на НСТС г-н Симеон Дянков свиква първото заседание на постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към НСТС за обсъждане и даване на становище по предложение за промяна на Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление през 2009-2010 г. С проекта се предлага промяна в реда за и

| 17/08/2009 | Виж повече |


Оценка на социалния диалог в България съгласно решение Номер 9757/ 16. 07. 2009 г. на ВАС на Р България

На 16. 07. 2009 г. Върховният административен съд, с Решение по адм. д. 4021/ 2009 г., ОТМЕНИ ПМС 26 от 09. 02. 2009 г., с което е изменена и допълнена Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Делото е образувано по жалба на КТ "Подкрепа", в която са изложени м

| 21/07/2009 | Виж повече |


В работна група към МТСП ще се обсъжда

След новия старт на Лисабонската стратегия през 2005 г., въпросът за гъвкавостта и сигурността заема много по-централно място в действията на пазара на труда в България. Това отразява дебатите на европейско равнище, които включват насърчаването на гъвкавостта, съчетана със сигурност като подход за н

| 16/03/2009 | Виж повече | Българската пътека за гъвкава сигурност (работен документ) |