PZ КТ "Подкрепа"
Обща информация

КТ "ПОДКРЕПА" и Колективното трудово договаряне

Безспорен е фактът, че колективните трудови преговори и колективното трудово договаряне са основна присъща дейност на синдикалните структури на КТ "Подкрепа". Сключването на КТД е функционална цел на организираните в синдикати работници и служители, около която се обединяват почти всички задачи и де

| 10/08/2009 | Виж повече |Колективно-трудово договаряне

МЕТОДИКА

за анализ на параметри на колективното трудово договаряне

| 15/03/2011 | Виж повече | Методика |


Браншов колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш

На 28 август 2015 г. бе подписан БКТД за работещите в пивоварния бранш между Съюза на пивоварите в България, представляван от Владимир Иванов - председател и Ивана Радомирова - изпълнителен директор, от една страна, и от друга - от Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - КТ "Подкрепа", предс

| 18/09/2015 | Виж повече | БКТД за работещите в пивоварния бранш |


СПОРАЗУМЕНИЕ по КТД за общинските, кооперативните и частните фирми и предприятия и други организации

Споразумение за определяне на минимални прагове за заплащане на труда и на осигуряване за 2016 г. за категориите персонал в отрасъл "Търговия", съгласно Националната класификация на професиите.Споразумението е в сила от 14.07.2015 г. и е неразделна част от отрасловия КТД.

| 15/07/2015 | Виж повече | Свали като файл |


Колективен Трудов Договор-2015 за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК

На 29 май 2015 г., водени от съвременните принципи за ефективно социално партньорство, стремейки се към непрекъснато подобряване на условията на труд и повишаване доходите на работещите, Медицинска федерация "Подкрепа", ФСЗ на КНСБ и Столична община сключиха Колективен Трудов Договор-2015 за система

| 29/04/2015 | Виж повече | КТД за системата на Детски ясли, ОДЗ, ЦДГ, УЗК, КДХ, КДХ с БМК |


Браншов колективен трудов договор за "Музеите и художествените галерии"

На 21 април 2015 г. в Министерството на културата беше сключен Браншов колективен трудов договор между Министерството, Българската асоциация на работодателите в областта на културата, Национална федерация "Култура" към КТ "Подкрепа" и Национална синдикална федерация "Култура" към КНСБ за "Музеите и

| 29/04/2015 | Виж повече | БКТД за Музеите и художествените галерии |


КТД В СИСТЕМАТА НА АГЕНЦИЯ

КТД е в сила от 11 март 2015 г.

| 30/03/2015 | Виж повече | КТД_АгенцияПътна инфраструктура |


Колективно споразумение за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ

Споразумението е в сила от 11 март 2015 г. и е със срок на действие 2 години.

| 30/03/2015 | Виж повече | Колективно споразумение_АПИ |


БРАНШОВ КТД ЕНЕРГЕТИКА - 2013 год.

Браншов КТД "Енергетика" е в сила от 01 декември 2013год, със срок на действие две години.

| 06/01/2014 | Виж повече | БКТД Енергетика |


БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ - 2014 год.

БКТД на работещите в отрасъл "Горско стопанство-стопанисване" е в сила от 01 януари 2015г,със срок на действие до 31 декември 2016г.

| 15/01/2015 | Виж повече | БКТД Горско стопанство-стопанисване |


БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОНТРОЛ 2013 г.

Браншов КТД за работещите в отрасъл "Горско стопанство - Контрол" (Изпълнителна агенция по горите) е в сила от 01 януари 2013 год, със срок на действие до 31 декември 2014 год.

| 22/02/2013 | Виж повече | БКТД Горско стопанство-Контрол |


БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

Браншов КТД за работещите в системата на Българска агенция за безопасност на храните е в сила от 21 май 2014 г.,със срок на действие 2 години.

| 05/09/2014 | Виж повече | БКТД БАБХ |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

Споразумението за уреждане на по-благоприятни условия на труд за служителите по служебни правоотношения в БАБХ е в сила от 21 май 2014г.,със срок на действие 2 години.

| 05/09/2014 | Виж повече | Споразумение БАБХ |


БРАНШОВ КТД В НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - 2014 год.

БКТД за работещите в "Напоителни системи"-ЕАД е в сила от 01 февруари 2014 г., със срок на действие до 31 декември 2014година.

| 02/09/2014 | Виж повече | БКТД Напоителни системи |


КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014 год.

КТД в Министерство на отбраната е в сила от 01 януари 2014 год., със срок на действие две години.

| 17/01/2014 | Виж повече | КТД МО |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014

Споразумение за цивилните служители в Министерство на отбраната е в сила от 01.01. 2014г.,със срок на действие 2 години.

| 17/01/2014 | Виж повече | Споразумение за цивилните служители в МО |


КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 година

КТД "Отбрана" е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие 2 години

| 03/02/2012 | Виж повече | КТД Отбрана |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 год.

Споразумението за цивилните служители в Министерство на Отбраната е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие 2 години.

| 03/02/2012 | Виж повече | Споразумение |


КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) - 2013год.

КТД в Националната здровноосигурителна каса (НЗОК), влиза в сила от 21 май 2013 год., със срок на действие две години.

| 25/09/2013 | Виж повече | КТД НЗОК |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК - 2013 год.

Споразумението по въпросите на служебните и осигурителни отношения в НЗОК е в сила от 01 януари 2013г. до 31 декември 2014 година.

| 08/02/2013 | Виж повече | Споразумение НЗОК |


КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

КТД в Национален осигурителен институт за работещите по трудово правоотношение е в сила от 24 септември 2014 година, със срок на действие две години. КТД е договарен от Председателя на Национален синдикат на административните служители на КТ "Подкрепа" Ефтим Боюклиев.

| 11/11/2014 | Виж повече | КТД НОИ |