PZ КТ "Подкрепа"
Обща информация

КТ "ПОДКРЕПА" и Колективното трудово договаряне

Безспорен е фактът, че колективните трудови преговори и колективното трудово договаряне са основна присъща дейност на синдикалните структури на КТ "Подкрепа". Сключването на КТД е функционална цел на организираните в синдикати работници и служители, около която се обединяват почти всички задачи и де

| 10/08/2009 | Виж повече |Колективно-трудово договаряне

МЕТОДИКА

за анализ на параметри на колективното трудово договаряне

| 15/03/2011 | Виж повече | Методика |


БРАНШОВ КТД ЕНЕРГЕТИКА - 2013 год.

Браншов КТД "Енергетика" е в сила от 01 декември 2013год, със срок на действие две години.

| 06/01/2014 | Виж повече | БКТД Енергетика |


БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТОПАНИСВАНЕ - 2014 год.

БКТД на работещите в отрасъл "Горско стопанство-стопанисване" е в сила от 01 януари 2015г,със срок на действие до 31 декември 2016г.

| 15/01/2015 | Виж повече | БКТД Горско стопанство-стопанисване |


БРАНШОВ КТД ГОРСКО СТОПАНСТВО - КОНТРОЛ 2013 г.

Браншов КТД за работещите в отрасъл "Горско стопанство - Контрол" (Изпълнителна агенция по горите) е в сила от 01 януари 2013 год, със срок на действие до 31 декември 2014 год.

| 22/02/2013 | Виж повече | БКТД Горско стопанство-Контрол |


БРАНШОВ КТД В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-2014-2016г.

Браншов КТД за работещите в системата на Българска агенция за безопасност на храните е в сила от 21 май 2014 г.,със срок на действие 2 години.

| 05/09/2014 | Виж повече | БКТД БАБХ |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В БАБХ-2014г.

Споразумението за уреждане на по-благоприятни условия на труд за служителите по служебни правоотношения в БАБХ е в сила от 21 май 2014г.,със срок на действие 2 години.

| 05/09/2014 | Виж повече | Споразумение БАБХ |


БРАНШОВ КТД В НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - 2014 год.

БКТД за работещите в "Напоителни системи"-ЕАД е в сила от 01 февруари 2014 г., със срок на действие до 31 декември 2014година.

| 02/09/2014 | Виж повече | БКТД Напоителни системи |


КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014 год.

КТД в Министерство на отбраната е в сила от 01 януари 2014 год., със срок на действие две години.

| 17/01/2014 | Виж повече | КТД МО |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2014

Споразумение за цивилните служители в Министерство на отбраната е в сила от 01.01. 2014г.,със срок на действие 2 години.

| 17/01/2014 | Виж повече | Споразумение за цивилните служители в МО |


КТД В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 година

КТД "Отбрана" е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие 2 години

| 03/02/2012 | Виж повече | КТД Отбрана |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - 2012 год.

Споразумението за цивилните служители в Министерство на Отбраната е в сила от 01 януари 2012 год., със срок на действие 2 години.

| 03/02/2012 | Виж повече | Споразумение |


КТД В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК) - 2013год.

КТД в Националната здровноосигурителна каса (НЗОК), влиза в сила от 21 май 2013 год., със срок на действие две години.

| 25/09/2013 | Виж повече | КТД НЗОК |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НЗОК - 2013 год.

Споразумението по въпросите на служебните и осигурителни отношения в НЗОК е в сила от 01 януари 2013г. до 31 декември 2014 година.

| 08/02/2013 | Виж повече | Споразумение НЗОК |


КТД В НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) -2014г.

КТД в Национален осигурителен институт за работещите по трудово правоотношение е в сила от 24 септември 2014 година, със срок на действие две години. КТД е договарен от Председателя на Национален синдикат на административните служители на КТ "Подкрепа" Ефтим Боюклиев.

| 11/11/2014 | Виж повече | КТД НОИ |


КТД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ - 2013 год.

КТД в НАП е в сила от 18 декември 2012г., със срок на действие 2 години.

| 08/02/2013 | Виж повече | КТД НАП |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В НАП

Споразумението за държавния служител за служебните и осигурителни отношения в НАП е в сила от 03. 11. 2009 год.,

| 08/02/2012 | Виж повече | Споразумение НАП |


КТД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА -2013 год.

КТД в Агенция по заетостта е в сила от 29 септември 2013г.,със срок на действие до 28 септември 2015 год. Същият е вписан в специалния регистър на ИА ГИТ под 14 на 03.10.2013г.,съгласно чл.53,ал.3 от Кодекса на труда.

| 15/10/2013 | Виж повече | КТД АЗ-2013г. |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-2013 год.

Споразумението по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на "Агенцията по заетостта" е в сила от 29 септември 2013 год., със срок на действие до 28 септември 2015 год.

| 15/10/2013 | Виж повече | Споразумение за държавния служител-2013г. |


КТД В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП) - 2014 год.

КТД в Агенция за социално подпомагане (АСП), е в сила от 01 януари 2014 год., със срок на действие до 31 декември 2015 година.

| 08/01/2014 | Виж повече | КТД в АСП |


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-2014 г.

Споразумението по въпросите и осигурителните отношения в Агенция за социално подпомагане (АСП), е в сила от 01 януари 2014г. , със срок на действие до 31 декември 2015 година.

| 08/01/2014 | Виж повече | Споразумение за държавния служител в АСП |