Пълноправни членове

Пълноправни членове

Адреси

Пълноправни членове на КТ "Подкрепа" са националните федерации и националните синдикати, и синдикалните регионални съюзи.
Националните федерации (НФ) и националните синдикати (НС) обединяват синдикалните секции (СС), изградени на професионален принцип. Конкретната структура на националните федераци

| Виж повече |