За нас

"Капацитет" - за партньорства със заинтересовани страни - постигнати резултати, перспективи и устойчивост"

На 17 декември 2013 г. /вторник/ от 10.00 ч. в централата на КТ "Подкрепа", зала "Мецанин" президентът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев ще открие заключителна конференция на тема "Капацитет" - за партньорства със заинтересовани страни - постигнати резултати, перспективи и устойчивост".
По вр

| 18/12/2013 | Виж повече | Свали като файл |


СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ-Теми:

1. Кодекс на труда
2. Колективно трудово договаряне
3. Уреждане на колективни трудови спорове
4. Комуникации. Работа с медиите
5. Ролята на лидера
6. Синдикатите и политическите партии
7. Безопасност на труда
8. Стандарти на МОТ и правата на работниците
9. Социалното осигуряване в България

| 13/03/2009 | Виж повече |


КАПАЦИТЕТ за партньорства със заинтересовани страни

В началото на 2013 г. Конфедерация на труда "Подкрепа" стартира проект Капацитет за партньорства със заинтересовани страни.

Проектът цели да подобри организационния капацитет на КТ "Подкрепа" на всички нива в посока повишаване на стандарта и ефективността на Конфедерацията в качеството й на нацио

| 29/03/2013 | Виж повече |


Постигнати резултати и предстоящи дейности

Постигнати резултати и предстоящи дейности

| 03/07/2013 | Виж повече | Свали като файл |