PZ КТ "Подкрепа"
Конфедеративен съвет

Конфедеративен съвет

(КС)

Висш ръководен орган на Конфедерацията между два Конгреса е Конфедеративният съвет (КС), който представлява отворена структура. Състои се от поименно упълномощени представители на пълноправните членове на Конфедерацията и членовете на Изпълнителния съвет. Конфедеративният съвет провежда редовни засе

| Виж повече |