За нас

Отдел

Отделът координира цялостната дейност на Конфедерацията и подпомага нейните структури по линия на международното членство, двустранното сътрудничество, международните програми, европейските политики и участието на представителите на КТ "Подкрепа" в международни форуми.

КТ "Подкрепа" е първият чле

| 18/03/2009 | Виж повече |