ЕКП

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕКП КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Драги членове на Европейския парламент,

Поздравявам Ви за изборите и Ви пожелавам успешен мандат.

ЕКП твърдо стои зад Европейския съюз, Европейския социален модел, демокрация в ЕС и по специално - в Европейския парламент.

Новият Европейски парламент започва работа в ключов момент за Европа.

| 04/07/2014 | Виж повече |


ЕКП заявява: Двадесетте и шест милиона безработни в ЕС трябва да бъдат приоритет на новите европейски политици и лидери

Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) се обрърна към европейските лидери и ги призова да подкрепят предложенията на френския президент Франсоа Оланд за инвестиционен план в размер на 2% от европейския БВП и на италианския премиер Maтео Ренци, който настоява за преустановяване на мерките за

| 30/06/2014 | Виж повече |


Европейска Конфедерация на Профсъюзите

Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите на работниците и служителите на европейско ниво и да ги представлява пред институциите на Европейския съюз. Днес в нея членуват повече от шейсет милиона работещи, обединени в 81 национални синдика

| 13/03/2009 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод резултатите от изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП на 12 юни 2014 г.

Резултатите от изборите на практика показаха все по-нарастващото отчуждение между работещите и гражданите, от една страна, и европейските институции и техните лидери - от друга. Изборите бяха ясен сигнал за провала на провеждан

| 13/06/2014 | Виж повече |


Коментар на Генералния секретар на ЕКП - Бернадет Сегол, относно изборите за членове на Европейския парламент, май 2014 г.

Първите коментари на г-жа Бернадет Сегол са в няколко насоки, както следва:

- "Гласоподавателите в Европа отправиха своето предупреждение към всички основни управляващи партии. На европейските граждани вече им е дошло до гуша от безработицата, мерките за строги икономии и непрекъснатото занижаван

| 27/05/2014 | Виж повече |


Резолюция на ЕКП, относно недекларирания труд

Недекларираният труд представлява типична и тежка форма на социален дъмпинг и е крайно време да бъдат предприети сериозни действия на европейско равнище за неговото предотвратяване.

ЕС се нуждае както от по-ефективно прилагане на съществуващото трудово законодателство и стандарти, така и от по-до

| 29/04/2014 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод индустриалната политика, енергетиката и борбата с измененията в климата

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на 11-12 март 2014 г.

На 21 март 2014 г. Европейският съвет обсъди индустриалната политика, енергетиката и борбата срещу измененията в климата.

На 22 януари 2014 г. Европейската комисия публикува две съобщения, озаглавени "За европейско индустриал

| 28/03/2014 | Виж повече |


Европейска демонстрация "Нов път за Европа - повече инвестиции, качествени работни места, равенство"

На своето заседание на 3-4 декември 2013 г. Изпълнителният комитет на ЕКП взе решение да организира масова протестна демонстрация на 4 април 2014 г. в Брюксел. Демонстрацията е замислена да се състои няколко седмици преди изборите за Европейски парламент.
С този протест европейското синдикално движ

| 24/03/2014 | Виж повече |


Индустриалното възраждане пренебрегва работещите в промишлеността

В съобщението си "За европейско индустриално възраждане", публикувано на 22 януари 2014, Европейската комисия отново подчерта своя ангажимент към насърчаването на промишленото производство, така че то до 2020 г. да доведе до 20% ръст на БВП на Европа. Въпреки, че Комисията правилно посочи промишлен

| 23/01/2014 | Виж повече |


НОВА ОРИЕНТАЦИЯ ЗА ЕВРОПА: ПЛАН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ

Пет години след началото на кризата, европейските граждани продължават да страдат от икономическата и социална несигурност. Безработицата, несигурната работа, неравенството и бедността съсипват живота на мнозина. Да се справим с рецесията и стагнацията на нашите икономики, да дадем на хората надежда

| 10/01/2014 | Виж повече |


ЕКП предупреждава "Програма REFIT - подходяща за растеж" на ЕК представлява сериозен опит за ограничаване правата на работещите в Европа

В своето официално съобщение от месец септември 2013 г. ЕК заяви плановете си да предприеме амбициозни стъпки за намаляване на регулаторните механизми в правната рамка на ЕС, а именно "Програма REFIT - подходяща за растеж".
Председателят на ЕК Барозу подчерта значението на подобно, интелигентно рег

| 05/12/2013 | Виж повече |


Засилване на процедурите по информиране, консултиране и права за участие на всички работещи

Резолюция, приета на среща на Изпълнителния съвет на ЕКП, октомври 2013г.

Както се случи преди десет години в делото Renault-Vilvoorde, довело до приемането на Директива 2002 за създаване на обща рамка за правото на информиране и консултиранe, Европейската комисия се изправя пред предизвикателст

| 18/11/2013 | Виж повече |


Резолюция ЕКП: Подпомагане обучението на работното място с цел да се справи с безработицата в Европа

Приета на заседанието на Изпълнителния комитет на 22-23 Октомври 2013г.

| 04/11/2013 | Виж повече | Резолюция |


Maнифест на ЕКП по повод изборите за Европейски парламент през 2014 г.

За качествени работни места, за равенство и демокрация в Европа!

През май 2014 г., гражданите на ЕС ще бъдат приканени да изберат нов парламент. Този избор оказва влияние върху живота на всички нас. Европейският съюз регистрира рекордни нива на безработица - 26,5 милиона безработни, от които 5,7

| 23/09/2013 | Виж повече |


ЕКП ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ДРАМАТИЧНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА СТРОГИ ИКОНОМИИ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА

Европейският Синдикален Институт (ЕСИ) представи нова визуална карта, показваща динамиката на заплатите в Европейския съюз от 2000г. до 2012 г. За Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) това илюстрира драматичното влияние на политиките за строги икономии върху заплащането в ЕС. Десет месеца

| 09/09/2013 | Виж повече |


Позиция на ЕКП относно ПАКЕТ за СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Ключови послания:

-Основният проблем е, че ЕС се нуждае от реални социални инвестиции. Социални помощи подпомагат отделни физически лица и затова е оправдано да се разпределят достатъчни бюджетни ресурси за социални помощи и услуги на хора, които са в нужда и имат тези социални права. Европа се

| 20/06/2013 | Виж повече |


РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ - април 2013

Състояние на младежката безработица в Европа

Младежката безработица е един от най-тежките проблеми в Европа. В настоящата икономическа и финансова криза, липсата на възможности за работа засяга най-вече младите хора в сравнение с останалите обществени групи. Този факт най-ясно се вижда в равнищет

| 24/04/2013 | Виж повече |


Резолюция на ЕКП относно Стратегия на ЕС по здраве и безопасност 2013-2020 г.

В рамките на настоящата криза, що се отнася до условията на труд, се наблюдава тенденция на влошаване. Тази тенденция се задълбочава допълнително от разпространението на различни форми на неравенство и покачваща се несигурност сред хората. ЕКП отново припомня за резолюцията си, одобрена на заседание

| 05/04/2013 | Виж повече | Свали като файл |


Кампания на ЕКП / industriAll Europe

за информиране относно задълженията REACH за дружествата от ЕС при пускане на пазара или употребата на химикали

ЕКП и industriAll Europe се опитват да привлекат всички членуващи в тях организации, както и хилядите им представители, намиращи се на изборни длъжности в компаниите от Европа, с цел да

| 05/02/2013 | Виж повече | Свали като файл |


Президентът на КТ "Подкрепа" участва в първия дискусионен панел на най-престижния форум за годината в Мадрид

На 28 януари 2013 г. в Мадрид д-р Константин Тренчев взе участие в първия дискусионен панел на най-престижния форум за годината в Мадрид, под наслов: "Честваме миналото си с ясен поглед към бъдещето" в чест на 40-годишнината от създаването на Европейската конфедерация на профсъюзите.
По време на К

| 29/01/2013 | Виж повече |