ЕКП

Открито писмо на ЕКП до лидерите на ЕС

Открито писмо до:
Държавните глави на ЕС и правителствата;
Жан-Клод Юнкер, Председател на Европейската Комисия;
Мартин Шулц, Председател на Европейския парламент;
Доналд Тъск, Председател на Европейския съвет;
Ксавиер Бетел, Председател на Европейския съвет;
Председател на Европейската централ

| 08/07/2015 | Виж повече |


Резолюция на Изпълнителния съвет на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ относно ролята на колективното трудово договаряне в борбата за намаляване на разликите в заплащането на труда между половете

Въведение

От 1957 г. насам Европейският съюз прилага мерки с цел премахване на разликите в заплащането между мъжете и жените. В тази насока сериозно политическо постижение бе приемането на преработената Директива 2006/54 ( преразгледана Директива от 1975) относно прилагането на принципа на равнит

| 01/07/2015 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод инициативата на ЕК за "по-добра регулация"

Одобрена на заседание на Изпълнителният комитет на 17-18 юни 2015

Пакета с предложените мерки за "по-добра регулация" бе публикуван от Европейската Комисия на 19 май. Според ЕК той има за цел да осигури по-качествено, опростено и не толкова тромаво законодателство в ЕС.

ЕКП подкрепя тази цел и

| 19/06/2015 | Виж повече |


Резолюция на ЕКП относно необходимостта от преосмисляне на подхода към фундаменталните права в ЕС, приета на заседание на Изпълнителния комитет, 10-11 март 2015 г.

Ключови послания
- Синдикалното движение е изправено пред сериозни предизвикателства, свързани със спазването и защитата на фундаменталните човешки права. Преосмислянето на институционалната рамка на ЕС е изключително необходимо, за да се преустановят тези нарушения. Европейският съюз следва да пон

| 01/04/2015 | Виж повече |


Лука Визентини бе официално номиниран да замени Бернадет Сегол на поста Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите

Вчера, 10 март, се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, което гласува 46-годишният настоящ конфедерален секретар Лука Визентини да бъде номиниран за Генерален секретар, като окончателното официализиране на избора му ще бъде взето от Конгреса, който

| 11/03/2015 | Виж повече |


Равнището на трансатлантическите инвестиции показва, че не е нужно ЕС да приема механизъм за решаване на споровете инвеститор-държава

На срещата с еврокомисаря по търговията г-жа Сесилия Малмстрьом, представители на EКП изказаха позиция, че поради огромния поток на инвестиции на американски компании в Европа, както и на европейски компании в САЩ, не считат за необходимо да бъдат въвеждани нови, по-специални правни процедури за инв

| 20/01/2015 | Виж повече |


Декларация на ЕКП относно инвестиционния план на Европейския съюз

Приета на заседание на Изпълнителния комитет, проведено на 02-03 Декември 2014 г.

От известно време, ЕКП заявява своето стратегическо искане за инвестиции в устойчив растеж и в достойни работни места.

В резултат на това свое искане, ЕКП приветства акцента, който ЕС поставя върху инвестициите и

| 04/12/2014 | Виж повече |


Основният въпрос: Инвестиционният план на Юнкер - новo начало или фалстарт?

Председателят на Европейската комисия Юнкер обеща нов старт за Европа. Надяваме се този инвестиционен план да не е един фалстарт."- заяви г-жа Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите
1.Дали е достатъчен, за да доведе до реална промяна? За да излезе иконом

| 24/11/2014 | Виж повече |


Заключителен доклад на комитета за координиране на колективното договаряне на ЕКП

1. Увеличение на заплащането - двигател за икономически растеж

Според ЕКП заплатите трябва да се разглеждат като двигател за икономически растеж. Увеличаване на вътрешното търсене е ключов фактор за възстановяването на икономиката на ЕС, както и подкрепата на иновациите и производителността в ком

| 21/11/2014 | Виж повече |


ЕКП настоява за нова законодателна рамка, осигуряваща повече демокрация на работното място

Резолюция,одобрена на заседание на ИК на ЕКП, 21-22 октомври 2014

Ключови послания:

ЕКП призовава за приемане на Директива, която да гарантира нови, интегрирани възможности и форми за участие на работниците в управлението на европейските дружества. Основана на вече съществуващите достижения

| 12/11/2014 | Виж повече |


Годишният обзор на растежа за 2015 - Европа трябва да има нов старт

Позиция, одобрена на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 22 октомври 2014 г.

Приоритетите на ЕКП за годишния обзор на растежа за 2015

След публикуването през 2011 г. на първия годишен обзор на растежа, Европейската комисия систематично провежда координирана политика за строги бюджетни

| 30/10/2014 | Виж повече |


ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕКП КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Драги членове на Европейския парламент,

Поздравявам Ви за изборите и Ви пожелавам успешен мандат.

ЕКП твърдо стои зад Европейския съюз, Европейския социален модел, демокрация в ЕС и по специално - в Европейския парламент.

Новият Европейски парламент започва работа в ключов момент за Европа.

| 04/07/2014 | Виж повече |


ЕКП заявява: Двадесетте и шест милиона безработни в ЕС трябва да бъдат приоритет на новите европейски политици и лидери

Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) се обрърна към европейските лидери и ги призова да подкрепят предложенията на френския президент Франсоа Оланд за инвестиционен план в размер на 2% от европейския БВП и на италианския премиер Maтео Ренци, който настоява за преустановяване на мерките за

| 30/06/2014 | Виж повече |


Европейска Конфедерация на Профсъюзите

Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите на работниците и служителите на европейско ниво и да ги представлява пред институциите на Европейския съюз. Днес в нея членуват повече от шейсет милиона работещи, обединени в 81 национални синдика

| 13/03/2009 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод резултатите от изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП на 12 юни 2014 г.

Резултатите от изборите на практика показаха все по-нарастващото отчуждение между работещите и гражданите, от една страна, и европейските институции и техните лидери - от друга. Изборите бяха ясен сигнал за провала на провеждан

| 13/06/2014 | Виж повече |


Коментар на Генералния секретар на ЕКП - Бернадет Сегол, относно изборите за членове на Европейския парламент, май 2014 г.

Първите коментари на г-жа Бернадет Сегол са в няколко насоки, както следва:

- "Гласоподавателите в Европа отправиха своето предупреждение към всички основни управляващи партии. На европейските граждани вече им е дошло до гуша от безработицата, мерките за строги икономии и непрекъснатото занижаван

| 27/05/2014 | Виж повече |


Резолюция на ЕКП, относно недекларирания труд

Недекларираният труд представлява типична и тежка форма на социален дъмпинг и е крайно време да бъдат предприети сериозни действия на европейско равнище за неговото предотвратяване.

ЕС се нуждае както от по-ефективно прилагане на съществуващото трудово законодателство и стандарти, така и от по-до

| 29/04/2014 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод индустриалната политика, енергетиката и борбата с измененията в климата

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на 11-12 март 2014 г.

На 21 март 2014 г. Европейският съвет обсъди индустриалната политика, енергетиката и борбата срещу измененията в климата.

На 22 януари 2014 г. Европейската комисия публикува две съобщения, озаглавени "За европейско индустриал

| 28/03/2014 | Виж повече |


Европейска демонстрация "Нов път за Европа - повече инвестиции, качествени работни места, равенство"

На своето заседание на 3-4 декември 2013 г. Изпълнителният комитет на ЕКП взе решение да организира масова протестна демонстрация на 4 април 2014 г. в Брюксел. Демонстрацията е замислена да се състои няколко седмици преди изборите за Европейски парламент.
С този протест европейското синдикално движ

| 24/03/2014 | Виж повече |


Индустриалното възраждане пренебрегва работещите в промишлеността

В съобщението си "За европейско индустриално възраждане", публикувано на 22 януари 2014, Европейската комисия отново подчерта своя ангажимент към насърчаването на промишленото производство, така че то до 2020 г. да доведе до 20% ръст на БВП на Европа. Въпреки, че Комисията правилно посочи промишлен

| 23/01/2014 | Виж повече |