ЕКП

Лука Визентини бе официално номиниран да замени Бернадет Сегол на поста Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите

Вчера, 10 март, се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, което гласува 46-годишният настоящ конфедерален секретар Лука Визентини да бъде номиниран за Генерален секретар, като окончателното официализиране на избора му ще бъде взето от Конгреса, който

| 11/03/2015 | Виж повече |


Равнището на трансатлантическите инвестиции показва, че не е нужно ЕС да приема механизъм за решаване на споровете инвеститор-държава

На срещата с еврокомисаря по търговията г-жа Сесилия Малмстрьом, представители на EКП изказаха позиция, че поради огромния поток на инвестиции на американски компании в Европа, както и на европейски компании в САЩ, не считат за необходимо да бъдат въвеждани нови, по-специални правни процедури за инв

| 20/01/2015 | Виж повече |


Декларация на ЕКП относно инвестиционния план на Европейския съюз

Приета на заседание на Изпълнителния комитет, проведено на 02-03 Декември 2014 г.

От известно време, ЕКП заявява своето стратегическо искане за инвестиции в устойчив растеж и в достойни работни места.

В резултат на това свое искане, ЕКП приветства акцента, който ЕС поставя върху инвестициите и

| 04/12/2014 | Виж повече |


Основният въпрос: Инвестиционният план на Юнкер - новo начало или фалстарт?

Председателят на Европейската комисия Юнкер обеща нов старт за Европа. Надяваме се този инвестиционен план да не е един фалстарт."- заяви г-жа Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите
1.Дали е достатъчен, за да доведе до реална промяна? За да излезе иконом

| 24/11/2014 | Виж повече |


Заключителен доклад на комитета за координиране на колективното договаряне на ЕКП

1. Увеличение на заплащането - двигател за икономически растеж

Според ЕКП заплатите трябва да се разглеждат като двигател за икономически растеж. Увеличаване на вътрешното търсене е ключов фактор за възстановяването на икономиката на ЕС, както и подкрепата на иновациите и производителността в ком

| 21/11/2014 | Виж повече |


ЕКП настоява за нова законодателна рамка, осигуряваща повече демокрация на работното място

Резолюция,одобрена на заседание на ИК на ЕКП, 21-22 октомври 2014

Ключови послания:

ЕКП призовава за приемане на Директива, която да гарантира нови, интегрирани възможности и форми за участие на работниците в управлението на европейските дружества. Основана на вече съществуващите достижения

| 12/11/2014 | Виж повече |


Годишният обзор на растежа за 2015 - Европа трябва да има нов старт

Позиция, одобрена на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, 22 октомври 2014 г.

Приоритетите на ЕКП за годишния обзор на растежа за 2015

След публикуването през 2011 г. на първия годишен обзор на растежа, Европейската комисия систематично провежда координирана политика за строги бюджетни

| 30/10/2014 | Виж повече |


ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕКП КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Драги членове на Европейския парламент,

Поздравявам Ви за изборите и Ви пожелавам успешен мандат.

ЕКП твърдо стои зад Европейския съюз, Европейския социален модел, демокрация в ЕС и по специално - в Европейския парламент.

Новият Европейски парламент започва работа в ключов момент за Европа.

| 04/07/2014 | Виж повече |


ЕКП заявява: Двадесетте и шест милиона безработни в ЕС трябва да бъдат приоритет на новите европейски политици и лидери

Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП) се обрърна към европейските лидери и ги призова да подкрепят предложенията на френския президент Франсоа Оланд за инвестиционен план в размер на 2% от европейския БВП и на италианския премиер Maтео Ренци, който настоява за преустановяване на мерките за

| 30/06/2014 | Виж повече |


Европейска Конфедерация на Профсъюзите

Европейската Конфедерация на Профсъюзите е създадена на 8 февруари 1973 г. с цел да защитава интересите на работниците и служителите на европейско ниво и да ги представлява пред институциите на Европейския съюз. Днес в нея членуват повече от шейсет милиона работещи, обединени в 81 национални синдика

| 13/03/2009 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод резултатите от изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП на 12 юни 2014 г.

Резултатите от изборите на практика показаха все по-нарастващото отчуждение между работещите и гражданите, от една страна, и европейските институции и техните лидери - от друга. Изборите бяха ясен сигнал за провала на провеждан

| 13/06/2014 | Виж повече |


Коментар на Генералния секретар на ЕКП - Бернадет Сегол, относно изборите за членове на Европейския парламент, май 2014 г.

Първите коментари на г-жа Бернадет Сегол са в няколко насоки, както следва:

- "Гласоподавателите в Европа отправиха своето предупреждение към всички основни управляващи партии. На европейските граждани вече им е дошло до гуша от безработицата, мерките за строги икономии и непрекъснатото занижаван

| 27/05/2014 | Виж повече |


Резолюция на ЕКП, относно недекларирания труд

Недекларираният труд представлява типична и тежка форма на социален дъмпинг и е крайно време да бъдат предприети сериозни действия на европейско равнище за неговото предотвратяване.

ЕС се нуждае както от по-ефективно прилагане на съществуващото трудово законодателство и стандарти, така и от по-до

| 29/04/2014 | Виж повече |


Декларация на ЕКП по повод индустриалната политика, енергетиката и борбата с измененията в климата

Приета на заседание на Изпълнителния комитет на 11-12 март 2014 г.

На 21 март 2014 г. Европейският съвет обсъди индустриалната политика, енергетиката и борбата срещу измененията в климата.

На 22 януари 2014 г. Европейската комисия публикува две съобщения, озаглавени "За европейско индустриал

| 28/03/2014 | Виж повече |


Европейска демонстрация "Нов път за Европа - повече инвестиции, качествени работни места, равенство"

На своето заседание на 3-4 декември 2013 г. Изпълнителният комитет на ЕКП взе решение да организира масова протестна демонстрация на 4 април 2014 г. в Брюксел. Демонстрацията е замислена да се състои няколко седмици преди изборите за Европейски парламент.
С този протест европейското синдикално движ

| 24/03/2014 | Виж повече |


Индустриалното възраждане пренебрегва работещите в промишлеността

В съобщението си "За европейско индустриално възраждане", публикувано на 22 януари 2014, Европейската комисия отново подчерта своя ангажимент към насърчаването на промишленото производство, така че то до 2020 г. да доведе до 20% ръст на БВП на Европа. Въпреки, че Комисията правилно посочи промишлен

| 23/01/2014 | Виж повече |


НОВА ОРИЕНТАЦИЯ ЗА ЕВРОПА: ПЛАН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ

Пет години след началото на кризата, европейските граждани продължават да страдат от икономическата и социална несигурност. Безработицата, несигурната работа, неравенството и бедността съсипват живота на мнозина. Да се справим с рецесията и стагнацията на нашите икономики, да дадем на хората надежда

| 10/01/2014 | Виж повече |


ЕКП предупреждава "Програма REFIT - подходяща за растеж" на ЕК представлява сериозен опит за ограничаване правата на работещите в Европа

В своето официално съобщение от месец септември 2013 г. ЕК заяви плановете си да предприеме амбициозни стъпки за намаляване на регулаторните механизми в правната рамка на ЕС, а именно "Програма REFIT - подходяща за растеж".
Председателят на ЕК Барозу подчерта значението на подобно, интелигентно рег

| 05/12/2013 | Виж повече |


Засилване на процедурите по информиране, консултиране и права за участие на всички работещи

Резолюция, приета на среща на Изпълнителния съвет на ЕКП, октомври 2013г.

Както се случи преди десет години в делото Renault-Vilvoorde, довело до приемането на Директива 2002 за създаване на обща рамка за правото на информиране и консултиранe, Европейската комисия се изправя пред предизвикателст

| 18/11/2013 | Виж повече |


Резолюция ЕКП: Подпомагане обучението на работното място с цел да се справи с безработицата в Европа

Приета на заседанието на Изпълнителния комитет на 22-23 Октомври 2013г.

| 04/11/2013 | Виж повече | Резолюция |