ЕИСК

Декларация на Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет

Относно: Финансовата криза в Гърция


Европейският съюз е в най-дълбоката криза в своята история. Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет се обръща към всички участници в политическия процес с настояване спешно да се намери изход от тази криза,като този изход бъде в д

| 02/07/2015 | Виж повече |


Декларация на Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет

Относно: Предложение за изменение на Директива 92/85/ЕЕС за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички- родилки или кьрмачки

Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет с б

| 19/03/2015 | Виж повече |


Декларация на групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет относно Световния ден за протестни действия в защита правото на стачка

Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет подкрепя проведения на 18 февруари от Международната конфедерация на профсъюзите(МКП)

Световен ден за протестни действия в защита правото на стачка.

Правото на стачка бе подложено на сериозни атаки от групата на работодатели

| 19/02/2015 | Виж повече |


Пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет одобри становище: Недекларираната работа: държавите-членки на ЕС трябва да обединят усилията си

Според мнението и оценките на някои експерти в резултат на кризата недекларираният труд в Европа се е разраснал прекалено много и е достигнал застрашителни размери. Причинените загуби от невнесени осигуровки и данъци се изчисляват на 2,1 трилиона евро.

Според ЕИСК е налице спешна необходимост о

| 15/09/2014 | Виж повече |


Европейският икономически и социален комитет - мост между Обединена Европа и организизациите на гражданското общество

Европейският Икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден през 1957 г. с основна задача да осигури осъществяването на консултативни функции за основните институции на ЕС - Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

Първото учредително заседание е проведено на 19 май 1958 г. с

| 17/03/2009 | Виж повече |


Общ доклад за дейността на Европейския съюз - 2013 г.

Виж Доклада в Свали като файл.

| 21/02/2014 | Виж повече | Свали като файл |


Защо се обявяваме "за" Европейски минимален доход

Декларация на Жорж Дасис, председател на групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет

Дълбоко съжалявам, че председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет е преценил за необходимо веднага след приемането от пленарната сесия на ста

| 20/12/2013 | Виж повече |


Декларация на Европейския икономически и социален комитет за присъединяването на Хърватия към ЕС и относно синдикалните права в различните държави

По време на заседанието си на 10 Юли 2013 г. групата от представители на работниците и служителите взе следните решения:

- Приветства присъединяването на Хърватия към Европейския съюз и с удоволствие приветства изпращането на трима нейни представители в Европейския икономически и социален комитет

| 17/07/2013 | Виж повече |


Д-р Константин Тренчев бе специален гост на 489-ата пленарна сесия за избор на новия председател на ЕИСК Henri Malosse

Анри Мaлос досегашен председател на групата Работодатели в Европейския Икономически и Социален Комитет и представител на Търговско-промишлената палата на Франция оглави управлението на ЕИСК. Това е един от резултатите на 489-ата пленарна сесия на Комитета, която се проведе в Европейския парламент.

| 18/04/2013 | Виж повече |


Декларация относно заключенията на заседанието на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г.

Група Работници на Eвропейски икономически и социален комитет, провела заседание във Вилнюс на 1 юли 2013 г.,

- посочва, че Европейският съвет изглежда вече е решил да започне с гражданите дебат, в който се показва, че се осъзнава сериозността на положението, изпълнено със социални проблеми, пост

| 10/07/2013 | Виж повече | Свали като файл |


Резолюция на Европейския икономически и социален комитет, ноември 2012 г.

С оглед на продължаващите кризи ЕС трябва да възстанови доверието в динамичния модел на растеж и в легитимността в процеса на вземане на решения в ЕС. Трябва да изградим силна, устойчива, социална и конкурентоспособна Европа.

Затова ЕИСК призовава за:
- Повече Европа, изразяваща се във взаимно

| 09/11/2012 | Виж повече |


Декларация на ЕИСК относно предложенията за бъдещето на Европа

Европа се нуждае от силни визия и лидерство

Предложения за бъдещето на Европа от
Jose Manuel Barroso и Hermann Van RompuyЕИСК приветства тези амбициозни предложения. Комитетът смята, че не бива да се страхуваме от една федерация на националните държави. Проектът за една Европа, по-силн

| 21/09/2012 | Виж повече | Свали като файл |


Информационен бюлетин на Eвропейски икономически и социален комитет за месец юли 2012 г.

Информационен бюлетин на ЕИСК за месец юли 2012 г. на български език

| 04/07/2012 | Виж повече | Свали като файл |


Информационен бюлетин на Eвропейски икономически и социален комитет за месец май 2012 г.

Информационен бюлетин на ЕИСК за месец май 2012 г. на български език

| 23/05/2012 | Виж повече | Информационен бюлетин на български език |


Списък на членовете на ЕИСК от България

За да видите списъка с членовете на ЕИСК от България, моля посетете: http://memberspage.eesc.europa.eu/Result.aspx?f=0&s=0&o1=0&o2=0&o3=0&inst=CES

| 03/05/2012 | Виж повече |


Информационен бюлетин на Eвропейски икономически и социален комитет за месец април 2012 г.

Eвропейски икономически и социален комитет - Mост между Европа и организираното гражданско общество

| 26/04/2012 | Виж повече | Свали като файл |


ДЕКЛАРАЦИЯ да възстановим доверието в интеграционния процес на Европейския съюз

Отчитайки негативните последици от кризата и актуалната ситуация в някои държави членки, Групата на работниците в ЕИСК, вземайки под внимание обстоятелството че:
- гражданите нямат вина за настъпилата криза и е несправедливо невинни хора да заплащат за грешките на спекулаторите и за безотговорност

| 29/09/2011 | Виж повече |


Международен колоквиум по Социален диалог в Европа

На 25 октомври 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в централата на КТ "Подкрепа" президентът на д-р Константин Тренчев ще открие международен колоквиум по Социален диалог в Европа. Лектори ще бъдат: Жан Лапейре (ръководител за Европа на бюрото на Syndex, Брюксел), Беатрис Уен (член на Група II, Европ

| 22/10/2010 | Виж повече |


Политическите тенденции и приоритети за президентството на г-н Стафан НИЛСОН - 2011 г. и 2012 г.

В настоящото проучване, изготвено за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от European Policy Centre (Център за европейска политика EPC), се прави предварителен анализ на политическите тенденции и приоритети за 2011 г. и 2012 г. Въз основа на анализа на основните тенденции, в проучване

| 04/11/2010 | Виж повече |


Призив на Марио Сепи

Относно: Декларация от 30 ноември 2009 г. за спазване на основните социални права

Скъпи приятели,

Във време, когато гражданите все повече се отдалечават от европейския проект и в настоящите условия на социална криза, каквато изпитват всички държави-членки на Европейския съюз, Европейският икон

| 10/03/2010 | Виж повече |