Програми

Публична покана

"Доставка на оборудване - мултифункционални устройства и преносими компютри" по проект "ПИЕР - Подкрепа за институционална експертна реализация".

| 20/02/2014 | Виж повече | Свали като файл |


Публична покана

за избор на изпълнител външни услуги: Логистика и организиране на събитие по проект "ОСЕМ - обединени социалноосигурителни европейски мрежи" във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ номер BG051PO001-7.0.07-0255-C0001".

Виж в Свали като файл.

| 07/02/2014 | Виж повече | Свали като файл |


ПОКАНА за заявяване на интерес и представяне на проектно предложение

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

| 01/09/2009 | Виж повече | Свали като файл |